vietnamese flag english flag
banner UV

BIOTECH
GIÚP ĐƯỜNG RUỘT TÔM NỞ TO SAU 3 NGÀY

Công dụng
Thành phần
Cách Dùng

- BIOTECH bảo vệ đường ruột tôm, ngăn ngừa các bệnh đường ruột.
- Làm cho đường ruột tôm nở to sau 3 ngày.
- Giúp tôm tiêu hóa thức ăn nhiều, tăng trọng nhanh.

 

- Bacillus subtilis (min)
- Saccharomyces cerevisiae (min)
- Lactobacillus helveticus (min)

- Protease (min)
- Lipase (min)
- Amylase (min)
- Pectinase (min)
- Cellulase (min)
 

 

- Đường dùng thuốc: Trộn vào thức ăn. 
- Liều lượng: Trộn vào thức ăn theo tỷ lệ 50ml BIOTECH/10kg thức ăn, ngày 2 lần.
 

Lưu Ý Bảo Quản
Ứng dụng

(2876 lượt xem)  

Các sản phẩm khác cùng nhóm

Xem thêm

Quay lại

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar