vietnamese flag english flag
banner UV
Xử Lý Nước
Dinh Dưỡng - Hỗ Trợ Điều Trị
Chế Phẩm Sinh Học
Thảo Dược
Kháng Sinh
UV-KONT

DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY

EMS

PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HỘI CHỨNG CHẾT SỚM 10 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TRÊN TÔM

LEADER

BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÒNG TRỊ HOẠI TỬ GAN TỤY

BKC-80 foline

DIỆT KHUẨN, XỬ LÝ TẢO PHÁT SÁNG

BUTA MAX

TĂNG TRỌNG SIÊU TỐC

HEPATIC

GIẢI ĐỘC GAN - BÀI TIẾT ĐỘC TỐ KÍCH THÍCH BẮT MỒI

UV-MSC

CHỐNG SỐC – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH TÔM THÈM ĂN

UV-BETAMIN

KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH AN TOÀN

SUPER-MIX

BỔ SUNG KHOÁNG CẦN THIẾT CHO TÔM

UV-GLUCOMIN

PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CÔNG THÂN-ĐỤC CƠ

UV-LITO

LỚN NHANH CẤP KỲ - NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

AMINO –UV

LỚN NHANH VƯỢT TRỘI NĂNG SUẤT GẤP BỘI

UV-ORGACID

GIẢM pH ĐƯỜNG RUỘT ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH

UV-ZYMPLUS

BẢO VỆ ĐƯỜNG RUỘT TÔM NGĂN NGỪA RUỘT LỎNG - ĐỨT KHÚC

AQUATEC

GIÚP ĐƯỜNG RUỘT TÔM NỞ TO SAU 3 NGÀY

FULL-POWER

SẠCH ĐÁY AO – KHỬ KHÍ ĐỘC

BIOTECH

GIÚP ĐƯỜNG RUỘT TÔM NỞ TO SAU 3 NGÀY

SMART-POND

SẠCH ĐÁY AO – KHỬ MÙI HÔI

LACTO

ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG, TIÊU HÓA THỨC ĂN NHANH, TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

SRESH-POND

ĐỘT PHÁ TRONG XỬ LÝ NỀN ĐÁY Ô NHIỄM

SYLIMAX

CHIẾC XUẤT THẢO DƯỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VÀNG GAN - SƯNG GAN - NHŨN GAN

YU-O

CHIẾT XUẤT THẢO MỘC THIÊN NHIÊN - HẤP THU KHÍ ĐỘC - CẤP CỨU TÔM BỊ NGỘ ĐỘC HÓA CHẤT

YUCCA-POWER

GIẢI ĐỘC HÓA CHẤT CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar