vietnamese flag english flag
banner UV
BUTA MAX

TĂNG TRỌNG SIÊU TỐC

HEPATIC

GIẢI ĐỘC GAN - BÀI TIẾT ĐỘC TỐ KÍCH THÍCH BẮT MỒI

UV-MSC

CHỐNG SỐC – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH TÔM THÈM ĂN

UV-BETAMIN

KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, GIẢI PHÁP PHÒNG BỆNH AN TOÀN

SUPER-MIX

BỔ SUNG KHOÁNG CẦN THIẾT CHO TÔM

UV-GLUCOMIN

PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CÔNG THÂN-ĐỤC CƠ

UV-LITO

LỚN NHANH CẤP KỲ - NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

AMINO –UV

LỚN NHANH VƯỢT TRỘI NĂNG SUẤT GẤP BỘI

UV-ORGACID

GIẢM pH ĐƯỜNG RUỘT ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar