vietnamese flag english flag
banner UV
Kiến thức chuyên ngành >> Thủy sản >> Tài liệu khoa học kỹ thuật
Ảnh hưởng của malathion lên steroidogenesis và sự chuyển đổi giới tính của lươn (Monopterus albus)

Monopterus albus lúc ở giai đoạn con cái được đưa vào môi trường nuớc với nồng độ Malathion là 9 ppm trong vòng 4 tuần để nghiên cứu sự ảnh hưởng tức thời lên hàm luợng Steroid hoặc tiêm 3 ppm trong 7 tháng để nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài lên quá trình chuyển đổi giới tính.

Tóm tắt

Monopterus albus lúc ở giai đoạn con cái được đưa vào môi trường nuớc với nồng độ Malathion là 9 ppm trong vòng 4 tuần để nghiên cứu sự ảnh hưởng tức thời lên hàm luợng Steroid hoặc tiêm 3 ppm trong 7 tháng để nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài lên quá trình chuyển đổi giới tính.

Mẫu tuyến sinh dục của lươn trong môi trường có Malathion thì Testosterone (T) và Etradiol (E2) có tỉ lệ thấp hơn so với mẫu đối chứng trong ống nghiệm. Kết hợp việc chiết tách kích dục tố (hormone) trong tuyến yên hoặc HCG để xem xét sự ức chế của Malathion lên sản phẩm sinh dục. Hoạt tính của men Aromatase trong buồng trứng của lươn có nhiễm Malathion (được xác định không trực tiếp bằng cách đo lường sự chuyển đổi của Testosterone thành Etradiol) giảm có ý nghĩa. Tuy nhiên, việc sản xuất T bởi nang buồng trứng thì thấp hơn mẫu đối chứng. Malathion có thể tham gia ngăn cản bước trước khi hình thành T quá trình sinh tổng hợp. Trong thí nghiệm ảnh hưởng của Malathion với thời gian dài lên lươn cái, Malathion ảnh hưởng rõ rệt đến hình thái buồng trứng. Thùy tuyến sinh dục và phần ngòai tế bào trứng bị thoái hóa. Hơn nữa, Malathion cũng làm giảm chức năng chuyển đổi giới tính sau 7 tháng thí nghiệm.

Kết quả

Lươn đồng trong tự nhiên có sự chuyển đổi giới tính từ cái sang đực và trong quá trình này, ít nhất là một phần, có một nội tiết cơ bản. Ở Ấn Độ, sự phân bố của loài này được giới hạn trong hồ của tiểu bang đông bắc. Nó thích nghi ở tầng đáy bùn của hồ này và vào mùa mưa, khi nước lũ lên cao thì lươn sẽ di cư ra những vùng cận kề đồng lúa. Trong các thủy vực này, có dấu hiệu tích lũy ô nhiễm, đặc biệt là thuốc trừ sâu, và mức độ ô nhiễm của chúng trong thủy vực ngày càng tăng lên. M.albus, sống ở môi trường đáy nên mức độ chịu đựng ô nhiễm ngày càng tăng. Hơn nữa, đối với loài lưỡng tính có tính cái trước, số lượng chủ yếu của các cá thể nhỏ là con cái. Vì vậy con cái có thể dễ bị ảnh hưởng hơn bởi sự ô nhiễm. Yếu tố này làm suy yếu chức năng nội tiết sinh sản, và nó có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi giới tính trong tự nhiên của đối tượng này. Trong trường hợp này, ảnh hưởng của sự ô nhiễm có thể dẫn đến sự đào thải con đực từ quần thể trong tự nhiên và bằng cách đó có thể đào thải hoàn toàn loài này. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy rằng nồng độ dưới mức gây chết của thuốc trừ sâu gốc phospho hữa cơ, Malathion, ảnh hưởng bất lợi đến tuyến yên - tuyến giáp - tuyến sinh dục của M.albus. Để theo dõi sự ảnh hưởng của Malathion đến sự sinh sản, chúng tôi thăm dò sự ảnh hưởng của chúng lên GS (Gonadal Steroidogenesis) và quá trình chuyển đổi giới tính tự nhiên.

Lươn được thu ở hồ Loktak, Manipur, Ấn Độ và thuần hóa trong điều kiện phòng thí nghiệm 4 tuần trước khi bắt đầu thí nghiệm. Malathion chuẩn được nhận từ công ty Cynamide India. HCG và Steroid được mua từ công ty hóa chất Sigma. Tất cả thuốc thử khác được phân tích và mua từ nhà cung cấp.

Mười con lươn được đưa vào nước có nồng độ 9mg/l Malathion khoảng 1 tháng. Khi kết thúc thí nghiệm, mẫu buồng trứng lươn được cố định bằng dung dịch muối Cortland bao gồm 0.1 BSA, 0.1% glucose, và 0.01% streptomycine sulfate ở pH 7.6. Để ước lượng sự ảnh hưởng của Malathion lên sự sản xuất ra Testosterol và Estradiol, HPE 200ug/ml và hCG 100IU/ml và 20 nang trứng trong thời kỳ tạo nõan hòang được ủ trong 18h ở 25oC trong dung dịch muối Cortland. Thêm nữa, sự chuyển biến của Testosterol ngoại sinh (1µg/ml) thành Estradiol được kiểm tra trong ống nghiệm. E2 và T được đo trực tiếp trong 200µl dung môi được mô tả bởi Singh et al (1988). 

Để nghiên cứu sự ảnh hưởng của Malathion đến sự chuyển đổi giới tính trong bể thí nghiệm, Malathion được thêm vào với nồng độ 3mg/l khoảng 7 tháng. Thí nghiệm bắt đầu vào tháng 1 (tháng bắt đầu sự hình thành buồng trứng) và tiếp tục cho đến tháng 7 (tháng sau sinh sản). Tình trạng giới tính của mỗi con lươn được xác định mỗi tháng bằng phương pháp sinh thiết. Cuối tháng 7, tất cả lươn sẽ được lấy máu và huyết tương để phân tích E2 và T. Buồng trứng được thu mẫu và xử lý bằng mô học.
Kiểm tra mẫu buồng trứng trong óng nghiệm này cho thấy lượng T và E2 giảm. HPE và hCG có dấu hiệu kích thích sản xuất T và E2 từ tế bào buồng trứng trong cả 2 mẫu đối chứng và mẫu có Malathion, mặc dù cường độ phản ứng với HPE và hCG mẫu có Malathion thấp hơn. Khối lượng mẫu buồng trứng có Malathion với HPE và hCG không có dấu hiệu giảm thấp có ý nghĩa so với mẫu đối chứng nhưng trên cá thể cơ bản, Malahion ảnh hưởng đến sự sản xuất T và E2 cũng như sự chuyển biến của T ngoại sinh thành E2 giảm 4 lần.

Đối với thí nghiệm ảnh hưởng lâu dài của Malathion (3mg/l) cho thấy có sự cản trở hiện tượng chuyển đổi giới tính bình thường của lươn. Giữa tháng 3 và tháng 7, tuyến sinh dục của 12 trong 18 con cái và 1 trong 3 con lưỡng tính của nhóm đối chứng thể hiện sự thay đổi cấu trúc kết hợp với sự chuyển đổi giới tính, nhưng không có con nào trong nhóm có hiện diện của Malathion (9mg/l) trải qua sự thay đổi này. Kiểm tra mô học của buồng trứng của lươn trong nhóm có Malathion cho thấy 1 phần cho đến toàn bộ buồng trứng bị teo lại và các thùy của tinh hoàn cũng bị thoái hóa điều này cho thấy trong giai đoạn lưỡng tính hoặc giai đoạn con đực tại thời điểm bắt đầu tiếp cận (số liệu chưa công bố).

Các kết quả cho thấy rằng, chức năng buồng trứng của M.albus dễ bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với Malathion. Lươn tiếp xúc với Malathion với liều lượng không ảnh hưởng tới sức khỏe, tới hình thái bên ngoài, nhưng nó là nguyên nhân làm giảm việc sản xuất lượng E2 và T của buồng trứng trong óng ngiệm. Sự chuyển đổi T thành E2 (xác định qua họat tính của men aromatase) bi giảm có ý nghĩa khi tính trên buồng trứng. Vì vậy điều đó cho thấy rằng, Malathion ảnh hưởng lên sự sản xuất E2 là do giảm hoạt tính của men aromatase. Tuy nhiên, việc sản xuất T từ nang buồng trứng giảm hơn so với mẫu đối chứng và mẫu có Malathion cho thấy T trong huyết tương giảm. Malathion có thể can thiệp vào các bước sinh tổng hợp tạo thành T. Malathion cũng kiềm chế hoạt động của buồng trứng trong Heteropneustes fossilis và gián tiếp kiềm chế hoạt động của vùng dưới đồi - tuyến yên - buồng trứng. Trong nghiên cứu này cho thấy việc giảm tăng trưởng của buồng trứng kết hợp với việc giảm khả năng sản xuất Steroidogenic của buồng trứng từ những mẫu lươn xử lý với Malathion cho thấy Malathion là nguyên nhân ảnh hưởng đến vùng dưới đồi-tuyến yên của lươn. 

Trong thí nghiệm với Malathion trong thời gian 7 tháng, Malathion làm cản trở quá trình chuyển đổi giới tính tự nhiên của loài này. Nang trứng trong tuyến có sự khác thường về hình thái, các thùy của tinh hoàn cũng bị thoái hóa một phần cho đến toàn bộ trong đa số các mẫu. Tuy nhiên, nguồn gốc của tế bào sinh tinh (cả Somatic và tế bào mầm) trong chuyển đổi giới tính thì chưa được chứng minh, điều đó gây khó khăn trong việc xác định ảnh hưởng lên chuyển đổi giới tính là do kết quả của sự mất cân bằng hormone hay do sự phá hủy cấu tạo tế bào hay do cả hai.

Người dịch: Ks. Nguyễn Thị Hương Thùy, BM Dinh dưỡng và Chế biến thủy sản.
Nguồn tin: Effects of Malathion on steroidogenesis and sex reversal in (Monopterus albus). Journal: Marine Environmental Research 35 (1993)59-164. Hanuman Singh (Bộ môn Đời sống khoa học, Đại học Manipur, Ấn Độ). Aquanetviet.org

 

Quay lại


(Ngày: 22/08/2013; 4308 lượt xem)  

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar