vietnamese flag english flag
banner UV
Tài liệu chuyên môn >> Thủy sản >> Kỹ thuật ứng dụng
Nguyên nhân gây tỷ lệ hao hụt cao trong giai đoạn đầu thả giống (19/11/2011)

Theo xu thế hiện nay, việc nuôi cá xuất khẩu không còn chỉ là yêu cầu về sản lượng mà phải đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, nhất là khi nước ta đã gia nhập Tổ chức thương mại Quốc tế (WTO). Trước thềm hội nhập quốc tế để sản phẩm cá tra của chúng ta có thể dễ dàng xâm nhập vào thị trường thế giới, giữ vững thế đứng trong sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì vấn đề về chất lượng và giá thành sản xuất phải đặt lên hàng đầu.

LOẠI BỎ AMONIAC (28/05/2011)

CÁCH LÀM GIẢM pH (27/05/2011)

CHẤT DIỆT CÁ (27/05/2011)

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar