vietnamese flag english flag
banner UV
Bản tin kỹ thuật >> Tôm
β-glucan tăng cường sức đề kháng trên động vật thủy sản - Th.S Huỳnh Trường Giang, Khoa Thủy Sản, Đại Học Cần Thơ (16/10/2010)

β-glucan là một polysaccharide được cấu thành từ các monosaccharide. Tùy theo liên kết của các monosaccharide trong chuỗi mà hình thành nên những hợp chất

Sử dụng Chlorine trong xử lý nước - PGS TS T.Q.Phú, Phó Khoa TS, ĐHCT (08/05/2010)

Chlorine thường được dùng với mục đích chính là khử trùng nhằm diệt hay bất hoạt các vi sinh vật trong nước. Chlorine được thử nghiệm ở Bỉ (Begium) năm 1903 và được sử dụng đầu tiên tại Chicago (Mỹ) năm 1908. Ngoài ra, chlorine còn

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar