vietnamese flag english flag
banner UV
Quy trình >> Quy trình điều trị
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN & THU MẪU XÉT NGHIỆM VI KHUẨN VIBRIO GÂY BỆNH TRÊN TÔM (23/07/2015)

Ngành công nghiệp nuôi tôm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phát triển rất nhanh. Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất, mức độ thâm canh hoá ngày càng cao đã dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều mầm bệnh nguy hiểm đe dọa đến sự ...

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar