vietnamese flag english flag
banner UV
Quy trình >> Quy trình sử dụng sản phẩm
VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN (09/06/2015)

Trong thực vật, 50-80% tổng lượng phosphorus (P) tồn tại dưới dạng phytate hay acid phytic (myo-inositol 1,2,3,4,5,6 hexadihydrogenphosphate) rất khó tiêu hoá và hấp thu (Harland và Morris, 1995); Do vậy, lượng P hữu dụng trong thực vật rất thấp. ...

Nha may 1 Nhà máy 2 Myanmar myanmar Nhà máy 3 Myanmar