Thông Tin Kỹ Thuật Cá

Xuất huyết đỏ đùi, mù mộp trên Ếch mùa nắng nóng

Xuất huyết đỏ đùi, mù mộp trên Ếch mùa nắng nóng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

23/04/2021 | 1878 người đọc

Tái nhiễm xuất huyết, đục mắt trên Cá Rô trong mùa nắng nóng

Tái nhiễm xuất huyết, đục mắt trên Cá Rô trong mùa nắng nóng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

23/04/2021 | 2070 người đọc

Tái nhiễm xuất huyết, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng trong mùa nắng nóng

Tái nhiễm xuất huyết, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng trong mùa nắng nóng

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

22/04/2021 | 2491 người đọc

Tái nhiễm bệnh xuất huyết trên Cá Tra Giống trong thời điểm nắng nóng

Tái nhiễm bệnh xuất huyết trên Cá Tra Giống trong thời điểm nắng nóng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

20/04/2021 | 2025 người đọc

Ứng dụng vi sinh trên Cá Lóc thương phẩm

Ứng dụng vi sinh trên Cá Lóc thương phẩm

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

19/04/2021 | 1798 người đọc

Quy trình điều trị lở loét, thối đuôi trong ương Cá Tra Giống

Quy trình điều trị lở loét, thối đuôi trong ương Cá Tra Giống

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

29/03/2021 | 4422 người đọc

Xuất huyết, đen mình trên Cá Rô và giải pháp phòng trị

Xuất huyết, đen mình trên Cá Rô và giải pháp phòng trị

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

23/03/2021 | 2017 người đọc

Quy trình vi sinh phòng bệnh Cá Thát Lát

Quy trình vi sinh phòng bệnh Cá Thát Lát

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

23/03/2021 | 2033 người đọc

Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, đỏ ruột, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng

Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, đỏ ruột, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

17/03/2021 | 2450 người đọc

Quy trình điều trị ghẻ lở, xuất huyết trên Cá Kèo mùa nắng nóng

Quy trình điều trị ghẻ lở, xuất huyết trên Cá Kèo mùa nắng nóng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

17/03/2021 | 4732 người đọc

Bệnh giun sán trên cá lóc và giải pháp phòng trị

Bệnh giun sán trên cá lóc và giải pháp phòng trị

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

16/03/2021 | 3329 người đọc

Giảm hao hụt và tăng trưởng cơ xương cho ếch giai đoạn dưới 30 ngày tuổi

Giảm hao hụt và tăng trưởng cơ xương cho ếch giai đoạn dưới 30 ngày tuổi

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

15/03/2021 | 1349 người đọc

Quy trình phòng ghẻ lở, xuất huyết trên cá kèo bằng chế phẩm sinh học

Quy trình phòng ghẻ lở, xuất huyết trên cá kèo bằng chế phẩm sinh học

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 2036 người đọc

Quy trình vi sinh phòng bệnh trên Ếch

Quy trình vi sinh phòng bệnh trên Ếch

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV -

27/02/2021 | 2206 người đọc

Quy trình điều trị bệnh đẹn miệng trên Cá Lóc

Quy trình điều trị bệnh đẹn miệng trên Cá Lóc

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 3699 người đọc

Giải pháp sát trùng trong nuôi cá lồng bè

Giải pháp sát trùng trong nuôi cá lồng bè

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 867 người đọc

Giải pháp phòng bệnh trên Cá Sặc giai đoạn lá me

Giải pháp phòng bệnh trên Cá Sặc giai đoạn lá me

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 2147 người đọc

 Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, tuột vảy, lở loét trên Cá Chẽm

Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, tuột vảy, lở loét trên Cá Chẽm

-Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

25/02/2021 | 3028 người đọc

Copyright © 2020 Công ty Cổ Phần UV | UV Joint Stock Company . Design by NiNa Co.,Ltd
Ngày: 1790  |   Tuần: 16792  |   Tháng: 71100  |   Tổng: 3732535
test test UV JSC Sự An Tâm Của Nhà Chăn Nuôi UV JSC Sự An Tâm Của Nhà Chăn Nuôi 18009471 18009471

Đăng ký nhận tin