Thông Tin Kỹ Thuật Cá

Tái nhiễm xuất huyết, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng trong mùa nắng nóng

Tái nhiễm xuất huyết, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng trong mùa nắng nóng

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

22/04/2021 | 1304 người đọc

Tái nhiễm bệnh xuất huyết trên Cá Tra Giống trong thời điểm nắng nóng

Tái nhiễm bệnh xuất huyết trên Cá Tra Giống trong thời điểm nắng nóng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

20/04/2021 | 1438 người đọc

Ứng dụng vi sinh trên Cá Lóc thương phẩm

Ứng dụng vi sinh trên Cá Lóc thương phẩm

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

19/04/2021 | 1169 người đọc

Quy trình điều trị lở loét, thối đuôi trong ương Cá Tra Giống

Quy trình điều trị lở loét, thối đuôi trong ương Cá Tra Giống

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

29/03/2021 | 2726 người đọc

Xuất huyết, đen mình trên Cá Rô và giải pháp phòng trị

Xuất huyết, đen mình trên Cá Rô và giải pháp phòng trị

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

23/03/2021 | 1067 người đọc

Quy trình vi sinh phòng bệnh Cá Thát Lát

Quy trình vi sinh phòng bệnh Cá Thát Lát

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

23/03/2021 | 1135 người đọc

Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, đỏ ruột, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng

Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, đỏ ruột, lồi mắt trên Cá Điêu Hồng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

17/03/2021 | 1339 người đọc

Quy trình điều trị ghẻ lở, xuất huyết trên Cá Kèo mùa nắng nóng

Quy trình điều trị ghẻ lở, xuất huyết trên Cá Kèo mùa nắng nóng

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

17/03/2021 | 2343 người đọc

Bệnh giun sán trên cá lóc và giải pháp phòng trị

Bệnh giun sán trên cá lóc và giải pháp phòng trị

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

16/03/2021 | 1437 người đọc

Giảm hao hụt và tăng trưởng cơ xương cho ếch giai đoạn dưới 30 ngày tuổi

Giảm hao hụt và tăng trưởng cơ xương cho ếch giai đoạn dưới 30 ngày tuổi

-Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Công ty UV-

15/03/2021 | 884 người đọc

Quy trình điều trị bệnh xuất huyết, thối đuôi trên Cá Rô

Quy trình điều trị bệnh xuất huyết, thối đuôi trên Cá Rô

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 1340 người đọc

Quy trình phòng ghẻ lở, xuất huyết trên cá kèo bằng chế phẩm sinh học

Quy trình phòng ghẻ lở, xuất huyết trên cá kèo bằng chế phẩm sinh học

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 1083 người đọc

Quy trình vi sinh phòng bệnh trên Ếch

Quy trình vi sinh phòng bệnh trên Ếch

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV -

27/02/2021 | 1206 người đọc

Quy trình điều trị bệnh đẹn miệng trên Cá Lóc

Quy trình điều trị bệnh đẹn miệng trên Cá Lóc

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 2201 người đọc

Giải pháp sát trùng trong nuôi cá lồng bè

Giải pháp sát trùng trong nuôi cá lồng bè

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 572 người đọc

Giải pháp phòng bệnh trên Cá Sặc giai đoạn lá me

Giải pháp phòng bệnh trên Cá Sặc giai đoạn lá me

- Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

27/02/2021 | 1135 người đọc

 Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, tuột vảy, lở loét trên Cá Chẽm

Quy trình xử lý bệnh xuất huyết, tuột vảy, lở loét trên Cá Chẽm

-Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

25/02/2021 | 1742 người đọc

Ứng dụng vi sinh trong nuôi Cá Chẽm thương phẩm

Ứng dụng vi sinh trong nuôi Cá Chẽm thương phẩm

-Phòng hỗ trợ kỹ thuật Công ty UV-

19/02/2021 | 1312 người đọc

Copyright © 2020 Công ty Cổ Phần UV | UV Joint Stock Company . Design by NiNa Co.,Ltd
Ngày: 1086  |   Tuần: 12655  |   Tháng: 31581  |   Tổng: 2690448
test test UV JSC Sự An Tâm Của Nhà Chăn Nuôi UV JSC Sự An Tâm Của Nhà Chăn Nuôi 18009471 18009471

Đăng ký nhận tin