Vi sinh xử lý ao tôm

WIN-POND (Dạng viên)

WIN-POND (Dạng viên)

VI SINH XỬ LÝ BÙN ĐÁY ĐEN VÀ KHÍ ĐỘC

SMART-POND (Dạng viên)

SMART-POND (Dạng viên)

LÀM SẠCH ĐÁY AO, HẤP THU KHÍ ĐỘC CẤP TỐC

Q10 NEW

Q10 NEW

VI SINH ĐÔNG KHÔ GIẢM TẢO-SẠCH ĐÁY-ĐẸP NƯỚC

FRESH POND

FRESH POND

VI SINH XỬ LÝ NHỚT BẠT, NGĂN NGỪA NẤM.

UV-BIO RED

UV-BIO RED

VI SINH XỬ LÝ PHÈN - ỔN ĐỊNH pH

EM PURE

EM PURE

VI SINH XỬ LÝ HỮU CƠ, LÀM SẠCH NƯỚC

SUPER RODO

SUPER RODO

VI SINH GIẢM HỮU CƠ, XỬ LÝ KHÍ ĐỘC H2S

BAKA new (Dạng viên)

BAKA new (Dạng viên)

VI SINH VIÊN 3 LỚP LÀM SẠCH TẬN ĐÁY AO

ZT-500 new (for shrimp)

ZT-500 new (for shrimp)

MEN VI SINH CHUYÊN XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3-NO2

PRO-POND EM

PRO-POND EM

EM GỐC LÀM SẠCH AO NUÔI, ÉP TẢO VÀ KHUẨN GÂY BỆNH

UV-INTRO EM

UV-INTRO EM

E.M ĐẬM ĐẶC XỬ LÝ NƯỚC VÀ ĐÁY AO

UV-BASI

UV-BASI

VI SINH ĐỐI KHÁNG CHUYÊN DÙNG CHO AO VÈO

Copyright © 2020 Công ty Cổ Phần UV | UV Joint Stock Company . Design by NiNa Co.,Ltd
Ngày: 681  |   Tuần: 3596  |   Tháng: 41134  |   Tổng: 1899590
test test UV JSC Sự An Tâm Của Nhà Chăn Nuôi UV JSC Sự An Tâm Của Nhà Chăn Nuôi 18009471 18009471

Đăng ký nhận tin